Ereleden en leden van Verdiensten

SVSH-voetbal zijn veel vrijwilligers actief om de vereniging draaiende te houden en om ervoor te zorgen dat er gevoetbald kan worden.
Een aantal leden hebben een heel veel voor SVSH-voetbal betekend en hebben hiervoor een extra waardering gekregen door middel van een erelidmaatschap of door tot lid van verdiensten te worden benoemd.

Ereleden
Binnen SVSH-voetbal zijn de volgende personen benoemd tot erelid. In willekeurige volgorde:

 • Peter Verhees
 • Martien van de Mortel
 • Riny Looymans
 • Martien Stolwijk
 • Jan Kuijpers
 • Paul Buijvoets
 • Adriaan van Vliet U
 • Toon Vossen U
 • Louis Brouwers U
 • Pater Jos van Roy U

Leden van verdiensten
Onderstaande personen zijn benoemd tot lid van verdiensten. In willekeurige volgorde:

 • Hans van Tulden
 • Jan Nagel
 • Mart Klaver
 • Paul Rietjens
 • Wim van Tulden
 • Guido van Zoggel
 • Piet Rietjens
 • Hans Truijen

Bovenstaande leden van verdiensten zijn tijdens het jubileumfeest door het bestuur van SVSH tot lid van verdiensten benoemd. Deze titel is bestemd voor leden die op welke manier dan ook bijzonder veel hebben betekend voor SVSH-voetbal. Waar het erelidmaatschap door de ledenvergadering goedgekeurd moet worden kunnen leden van verdiensten door het bestuur worden benoemd. We willen echter ook de leden van SVSH-voetbal een actieve rol geven in het toebedelen van deze eer. Elk jaar kunnen leden van SVSH-voetbal leden aandragen bij het bestuur die in aanmerking komen voor deze titel. Uiteraard moet deze aanmelding vergezeld gaan met een uitgebreide en goede motivatie. Het bestuur beoordeeld of zij zich hierin kunnen vinden. Indien dit het geval is wordt het desbetreffende lid op de jaarvergadering tot lid van verdiensten benoemd. Bestuursleden kunnen ook zelf en potentieel lid van verdiensten aandragen. Er zijn geen vaste kaders waaraan een lid van verdiensten moet voldoen maar deze moet in ieder geval voor langere tijd een belangrijke bijdragen hebben geleverd aan SVSH-voetbal.
SVSH voetbal